Köp mer hållbara produkter

Mer och mer av det vi köper är producerat på ett hållbart sätt. Det är en gynnsam utveckling samtidigt som det är viktigt för dig som konsument att känna till vilka miljömärkningar som verkligen gör skillnad. Vi ska naturligtvis se till att miljömärkningen omfattar hela produkten. Här kan du till exempel hitta äldre modeller av muggar som kanske är något för din favoritdryck.

Vilket tvättmedel är bäst?

I miljödebatten förs ofta tvättmedel fram som en stor miljöbov. Det är sannolikt ett arv efter det låda 60 och 70 talet då tvättmedlen innehöll mycket fosfater och därför bidrog till övergödning av sjöar och vattendrag. Dagens tvättmedel har en annan sammansättning som inte skadar miljön lika mycket. Helt fria från skadliga ämnen är de dock inte.

Även förpackningen

Ett av företagen i blickfånget är ett som producerar tvättmedel. Det har nu en intressant kampanj de kallar var tuff mot smutsen men snäll mot planeten. Innehållet I deras tvättmedel är till 91% nedbrytbart men det intressanta är att förpackningarna tillverkade av återvunnen plast till 97%. Det visar att man måste ta hänsyn till hela produkten, dels hur den är framtagen och producerad och dels hur den fungerar miljömässigt för konsumenten. Du kan få många goda tips hos Konsumentverket.

Comments are closed.